За Дружеството

Калиакра Уинд Пауър АД (KWP) е акционерно дружество, създадено рез 2006 със специалната цел да разработи, изгради, пусне и експлоатира проекта Ветроенергиен парк Калиакра (ВяЕЦ Калиакра).

Акционери в KWP са:

Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Япония (MHI), притежаващо 70% от акциите, и
Инос-1 ООД, България (наричано по-долу ИНОС), притежаващо 30% от акциите.

KWP е със статут на Инвеститор Първи Клас от Българската Агенция за Инвестиции за своя проект ВяЕЦ Калиакра.

Общият размер на инвестицията е около 55,000,000 Евро. От тях 30% са финансирани от акционерите, а 70% – от Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) и от Мицухо Банк (Mizuho) в качеството им на Заемодатели.

KWP притежава лицензия за производство на електроенергия, издадена от КЕВР (тогава – ДКЕВР) с номер Л-205-01 / 13.07.2006 г.

Проектът ВяЕЦ Калиакра е преминал пълната процедура по ОВОС и притежава влязло в сила Решение № 2-2(101) / 2005 г. за одобрение на Доклад по ОВОС, издадено от РИОСВ Варна.

KWP изпълнява 15-годишен Договор за изкупуване на електроенергия с Националната Електрическа Компания (НЕК).

KWP осигурява постоянна заетост на 14 висококвалифицирани специалисти.

Главен офис
бул. Васил Левски 114, 1527 София
тел.: +359 2 943 30 60
факс: +359 2 943 44 84

ВяЕЦ Калиакра
с. Българево,
община Каварна
тел.: +359 570 42 950; 42 951; 42 952
факс: +359 570 42 954

Scroll Up