Технически данни

ВяЕЦ Калиакра е първата пусната в експлоатация голяма електроцентрала в България, която произвежда електроенергия от възобновяеми енергийни източници и по този начин допринася до голяма степен за постигане на Европейската и национална цел за 20% дял на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия до 2020 г. Днес ВяЕЦ Калиакра е на второ място по брой на генераторите и на 5то място по инсталирана мощност сред вятърните паркове в България.

ВяЕЦ Калиакра се намира в землището на село Българево, община Каварна и носи името на близкия нос Калиакра. Паркът се простира върху 2,700,000 m2 (2,700 декара или 270 хектара) общинска земя, но едва по-малко от 1% от цялата територия е в действителност застроена. Паркът се състои от 35 вятърни генератора всеки с мощност по 1MW. Общата инсталирана мощност на парка е 35 MW, а очакваното годишно производство на електроенергия е около 72,000 MWh.

Инсталираните генератори са чисто нови, високо технологични, произведени от MHI Нагасаки, модел MWT 1000A с роторна височина 69 м и дължина на перото 29.5 м, разположени в три редици.

Към всеки генератор е инсталиран трансформатор, който повишава напрежението от 0.69 kV на 20 kV. Произведената електроенергия се отвежда към подстанция 20 kV / 110 kV (подстанция Българево), където напрежението се покачва допълнително до 110 kV, а от там се насочва към националната 110 kV преносна мрежа чрез електропровод Горун, също построен от KWP и прехвърлен на НЕК, а в последствие – на ЕСО ЕАД. Основните компоненти на подстанцията са произведени от водещи европейски производители като Siemens, Areva, Koncar и др.

Изграждането на проекта започна в края на април 2007, като въпреки неблагоприятните атмосферни условия на късната есен и зимата, при силен вятър, ниски температури, студ, мъгла и пр., строителството беше приключено в изключително кратки срокове – само за 10 месеца. Пусково-наладъчните работи започнаха през март 2008. Паркът беше пуснат в търговска експлоатация на 1 юли 2008, по график без закъснение.

ВяЕЦ Калиакра работи вече над 9 години без сериозни дефекти или повреди и с високо ниво на ефективност. От една страна причина за това е по-високата от очакваното ефективност на работа на вятърните генератори, които устойчиво във времето показват по-добра работа в сравнение с планираното от производителя.

Друг основен фактор за ефективната работа на ВяЕЦ Калиакра е успешно сформираният екип от специалисти, ангажирани с обслужването на централата. Паркът е един от малкото в България, разполагащи със собствен екип по експлоатация и поддръжка. Днес екипът се състои от 14 души, сред които електро инженери и механици с голям опит. Дружеството полага постоянни усилия за поддържане и повишаване на квалификацията на екипа на ВяЕЦ Калиакра.

Главен офис
бул. Васил Левски 114, 1527 София
тел.: +359 2 943 30 60
факс: +359 2 943 44 84

ВяЕЦ Калиакра
с. Българево,
община Каварна
тел.: +359 570 42 950; 42 951; 42 952
факс: +359 570 42 954

Scroll Up